Målsättning med behandling

Oavsett vilken behandlingsmetod jag väljer att arbeta med är syftet alltid detsamma, att få spänd vävnad att slappna av.IMG_E1595

Vad är spänningar?
Spänningar är kroppens sätt att försvara sig, ett skydd för något. Det finns alltid en anledning till alla spänningar. Orsaken kan vara både fysisk och emotionell.

Varför ska man släppa på spänningar?
Så länge vi behöver våra spänningar är kroppen smart nog att inte släppa dem. Men när vi inte längre behöver dem stjäl de energi som bättre kan behövas till annat. Spänningarna leder till nedsatt rörelseförmåga, försämrad ämnesom-sättning på cellnivå, dålig cirkulation, förslitningsskador på leder och ligament, försämrade organfunktioner samt känslomässig hämning, med mera. Allt detta kan vara anledningar till värk och trötthet.

Vad händer när spänningarna släpper ?
Ofta upplever man minskad värk och ökad rörlighet vilket brukar kännas bra. Beroende på orsak och hur länge man har haft spänningen blir behandlings- reaktionerna olika. Ju längre man har haft spänningarna, desto mer har kroppen anpassat sig till dem. Därför kan man inledningsvis reagera med smärta när spänningar släpper och man kan uppleva att kroppen känns sned om man har haft långvariga felställningar.

Spänd vävnad har dålig cirkulation och har därför svårt att göra sig av med slaggprodukter och gifter. När spänningar släpper frigörs dessa och kroppen får en möjlighet att göra sig av med skräpet. Detta kan upplevas i form av dålig andedräkt, kroppsodör, hudutslag, ledvärk, huvudvärk och andfåddhet. Om dessa symtom kommer efter behandling tyder det på att utsöndringsorganen är belastade och kroppen gör sig av med slaggprodukter. Trots att detta kan upplevas obehagligt är det en mycket positiv reaktion som kan underlättas genom att dricka vatten, gärna varmt.

Man kan även får känslomässiga reaktioner under eller efter behandling, eftersom spänningarna ofta är ett försvar för något som har berört oss emotionellt. Vi kan t ex uppleva ångest, oro, skam, saknad, ilska, mm. Detta kan kännas svårt men är inte farligt. När vi lyckas acceptera och bearbeta våra spänningarna skapar vi bättre förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa.