Bindvävsmassage

BindvävsmassageTeknikerna i Bindvävsmassage utvecklades i Tyskland av sjukgymnasten Elisabeth Dicke. Hon hade cirkulationsproblem i höger ben, smärtor i bäckenområdet och amputation var planerad. Elisabeth upplevde att bindväven i dessa områden var förändrad och drog intuitivt med fingrarna över de berörda områdena, vilket gjorde att smärtorna minskade och cirkulationen ökade. På det här viset lyckades hon bota sig själv och behövde inte amputeras. Efter denna upptäckt utvecklade hon bindvävsmassagen.

Bindvävsmassage har fått ett oförtjänt rykte om sig att vara plågsam. Detta  beror troligtvis på att teknikerna till en början är svåra att utföra och att terapeuten då fokuserar för mycket på utförandet och glömmer känslan. Nu när teknikerna sitter och jag låter fingrarna smälta in med känsla i bindväven är det en mycket behaglig metod.

Behandlingen sker utan olja med drag på huden som via nerverna stimulerar muskler och organsystem. Oftast börjar behandlingen sittande med drag kring bäckenet och beroende på vad man söker för arbetar man sig sedan vidare ut åt något håll.

Bindvävsmassagen använder jag i mina behandlingar för att påverka specifika organ, öka cirkulationen och lösa upp ärrvävnad. Ibland använder jag den som en skild metod men oftast tillsammans med andra tekniker.